C.R.I.L.S.

Talenschool in Waver

Leer een vreemde taal

op een leuke en efficiënte manier

Probeer
de C.R.I.L.S. methode
een unieke en innovatieve
“out-of-the-box” aanpak!

Over ons

C.R.I.L.S. is een unieke leverancier van taaldiensten. C.R.I.L.S. biedt tal van taaloplossingen: van vernieuwende en op maat gemaakte taallessen, vertaaldiensten tot coaching en consulting in alles wat met taal te maken heeft.

Filosofie

C.R.I.L.S. beschouwt talen als open vensters op de wereld. Ze plaveien de weg van de communicatie en slaan een brug tussen partners. Deze filosofie die centraal staat, deelt C.R.I.L.S. dagelijks met haar studenten (van 3 tot 99 jaar oud!) op een ludieke en betrokken manier.

De lessen worden opgebouwd rond de behoeften en interesses van de deelnemers met ruime aandacht voor de individuele leerstijlen van de studenten. Eenzelfde professionele aanpak is ook zichtbaar in de nauwkeurigheid van de vertalingen en in hun culturele dimensie. Bovenal houdt C.R.I.L.S. ervan haar liefde voor talen en de bijhorende culturen door te geven.

Boven alles, houden wij ervan onze liefde voor talen te delen en de culturen die ze vertegenwoordigen door te geven.

Ons team

C.R.I.L.S.’ ludieke, creatieve en ‘out-of-the-box’- aanpak is zonder twijfel gegroeid vanuit de persoonlijke ervaring van oprichtster Cynthia Rud. Cynthia werd geboren in Argentinië. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in België. Ze is een professionele vertaalster met een Master in Talen en Linguïstiek en geeft al 25 jaar taalles. Voor deze wereldburger is het delen van haar passie voor talen een manier om begrip te tonen en een middel om vriendschappen te sluiten.

Onze partners

Taallessen

Talenschool

Ontdek een unieke en vernieuwende pedagogische aanpak. Leer om ervan te houden een taal te spreken op een leuke en efficiënte manier. Probeer de C.R.I.L.S. methode!

ind een taal leren leuk en leer ze op een boeiende en efficiënte manier. Probeer de C.R.I.L.S. methode! In onze talenschool bieden wij Franse, Nederlandse, Duitse, Spaanse, Italiaanse, Chinese, Engelse en Russische lessen aan. Andere talen zijn op verzoek. De lessen verlopen in ‘immersie’ (taalbad) en in kleine groepjes van maximum zes deelnemers. Ze zijn interactief, maar u voelt er zich steevast op uw gemak en u durft te spreken. Zo vergroot u uw taalinzicht en leert u zich efficiënt uit te drukken, allemaal terwijl u zich vermaakt! Wenst u er meer over te weten, neem dan contact met ons op!

Wanneer? De lessen gaan door tijdens de week overdag en ‘s avonds, en op zaterdagochtend.

Voor wie? We organiseren lessen voor zakenmannen -en vrouwen, voor scholieren en studenten, of voor iedereen die zijn taalkennis wil bijschaven.

Stages

Tijdens de schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, Pasen en zomervakantie) organiseren wij intensieve cursussen , nl. ‘stages’ voor kinderen en tieners; en zomermodules voor volwassenen. De lessen van C.R.I.L.S. beperken zich echter niet tot het leslokaal. Tijdens de intensieve zomerprogramma’s voor kinderen en tieners trekken we er regelmatig op uit. We nemen de deelnemers mee op daguitstap en laten hen de wereld van de doeltaal en haar cultuur kennen. We organiseren ook culturele uitstappen. Onze uitstappen en bezoeken in de doeltaal laten de deelnemers toe wat ze geleerd hebben om te zetten in de praktijk. Onze aanpak heeft tot doel studenten blijvend te inspireren om vreemde talen te leren, evenals de culturen van deze talen.

Taalles

Op maat

Wilt u graag uw eigen groep samenstellen? Zoekt u een programma dat op maat gemaakt is, gebaseerd op uw eigen specifieke behoeften? Neem contact met ons op! We reageren zo snel mogelijk.

Voor meer informatie kunt u ook het contactformulier invullen.

Intensieve cursussen (stages)

Klik hier , om ons een bericht te sturen. We antwoorden u zo snel mogelijk.

Voor meer informatie, vul het contact formulier in.

Vertaaldiensten

• C.R.I.L.S. zorgt voor de vertaling van uw teksten, technische fiches, gebruiksaanwijzingen .... in uiteenlopende domeinen zoals technische diensten, marketing, handel, communicatie, toerisme en multimedia. We verzorgen ook beëdigde vertalingen. C.R.I.L.S. kan bogen op 13 jaar ervaring en werkt met een hoog niveau van nauwkeurigheid en korte deadlines. Ons wereldwijd netwerk van professionele vertalers en linguïsten staat ter uwer beschikking!

• We vertalen uw persberichten, brochures en brieven ... We maken uw teksten op en herlezen ze, we passen ze aan in de doeltaal voor uw doelmarkt (Spaans voor Spanje of Latijns-Amerika; Engels voor Engeland, Canada, de V.S.; Nederlands voor Vlaanderen of Nederland; Frans voor Wallonië, Frankrijk of Canada...). We corrigeren uw teksten en beheren uw meertalige projecten.

Vraag een offerte

Waals Gewest

• Vraag een gratis offerte en stuur uw teksten die vertaald moeten worden (eindversie) naar: contact@crils.com

AWEX

• C.R.I.L.S. levert websitevertalingen in een of meerdere talen. Kijk bij het Waalse Gewest en AWEX na of u een beroep kunt doen voor steun betreffende de vertaling van uw website.

Linguïstische projecten

Linguïstische projecten en /of meertalig projectmanagement

Meertalig projectmanagement: we bereiden uw commerciële afdeling, marketing-, publicrelations- en humanresourcesteams voor in de doeltaal of -talen en voor de doelcultuur of -culturen. Kom langs en laat ons samen bekijken welke oplossingen het beste passen bij uw behoeften! Evenementen: organisatie van taalevenementen (beurzen, tentoonstellingen, enz.) of meertalige staf.

We organiseren taalworkshops rond een thema, pedagogische uitstappen en culturele activiteiten in de doeltaal (literatuur, kunst, circus, toneel).

- We zorgen voor uw vertaal-, communicatie-, marketing- en toerismeprojecten in een of meerdere talen! Vertel ons wat u nodig heeft en we stellen u oplossingen op maat voor.

- We organiseren ook taal- of meertalige evenementen, taalworkshops rond een thema, conversatiegroepen ...

- We vergezellen u naar uw zakelijke vergaderingen in een doeltaal en vertalen simultaan!

- We kunnen pedagogische reizen en culturele activiteiten organiseren in de doeltaal (literatuur, kunst, circus, toneel ...)

Coaching & Consulting

Opleiding:

We bieden opleidingen aan voor uw personeel, coaching van leerkrachten, nl. opleidingen in moderne lestechnieken:

het gebruik van het Europees referentiekader (CEFR)

het opbouwen van interactieve lessen

het bereiken van een specifiek publiek

en nog veel meer!

We organiseren de opleidingen bij C.R.I.L.S. of in uw kantoren. We streven ernaar onze cursisten te bekwamen in het motiveren van hun eigen taalleerlingen. We leren hen aan hun voorliefde voor talen op een leuke manier en op een langetermijnbasis te delen.

- Gebruik van het Europees Referentie Kader voor talen (CEFR) in de klas

- Interactieve lessen voor specifieke doelgroepen

- Gebruik van ICT (Informatie- en Communicatietechnologieën) om een interactieve, leuke, moderne en motiverende leerervaring te verzekeren;

- Gebruik van online middelen om taallessen te structureren;

- Telefonisch lesgeven, programma’s van ‘blended-learning’ (gecombineerd onderwijs);

En enkel voor bedrijven:

- Interculturele opleidingen: hoe werk je in een internationaal team; werken in het buitenland en culturele gewoonten.

Taaltoetsen

We ontwerpen papieren of digitale versies van op maat gemaakte toetsen en adaptieve testen; we testen de geschreven en/of mondelinge taalvaardigheden van uw medewerkers of toekomstige medewerkers; we organiseren meertalige toetsensessies.

Taalevaluaties en ontwikkeling van taaltoetsen:

• We testen de mondelinge en geschreven taalvaardigheden van deelnemers in een vreemde taal gebaseerd op het Europees Referentie Kader voor de talen (ERK).
• We ontwikkelen standaardtoetsen of toetsen op maat (papier of digitaal)
• We verbeteren schriftelijke tests
• We organiseren mondelinge toetsen via de telefoon of een-op-een in uw kantoren of bij C.R.I.L.S.
• We ontwerpen en ontwikkelen op maat gemaakte toetsen en evaluatiesystemen, analyseren testresultaten en geven pedagogisch advies.

Coaching

We ontwikkelen programma’s op maat voor ‘blended learning’ (gecombineerd onderwijs), ontwerpen sitografieën en profielen van bedrijven. We ontwerpen opleidingen en cursussen en stellen leerprogramma’s op voor uw bedrijf.

Het ontwerpen van leermodules

Online of offline. We ontwerpen audiovisueel materiaal dat talen leren leuk maakt. Vertel ons wat u zoekt en we bieden u een oplossing!